Política de Privacidade

Última actualización: 1 de maio de 2023

Política de privacidade do sitio web e da app Onzane

Wermaline Labs SL, con enderezo na rúa Artesanía, 18, local 8, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla), en diante "Onzane", comprométese a protexer a privacidade en liña dos usuarios dos sitios web onzane.com, admin.onzane.com e dos app Onzane ("Sitios web").

Polo tanto, este documento ("Política de privacidade") elaborouse para proporcionarlle unha mellor comprensión de como se xestionarán os seus datos persoais, definidos a continuación, cando utilice os sitios web. Esta Política de Privacidade tamén facilitaralle información para que poida dar o seu consentimento explícito e informado para o tratamento dos seus datos persoais, se é o caso.

En xeral, calquera información ou dato que proporcione a Onzane a través dos sitios web, ou que se recompile a través dos sitios web, mentres utiliza os servizos de Onzane ("Servizos"), como se describe mellor a continuación, será procesado por Onzane de forma lícita, xusta e transparente. Para iso, Onzane ten en conta os principios recoñecidos internacionalmente que rexen o tratamento dos datos persoais, como a limitación da finalidade e a limitación do almacenamento ou a minimización, calidade e confidencialidade dos datos.

1. Responsable do tratamento de datos

Onzane, segundo se identifica na parte superior desta Política de Privacidade, é o controlador dos Datos Persoais que se procesan a través dos Sitios web. Podes contactar co Delegado de Protección de Datos (RPD) de Onzane no seguinte enderezo: privacy@onzane.com.

2. Datos persoais que se tratan

Cando utiliza os sitios web, pode proporcionarnos ou podemos recoller algúns dos seus datos persoais, como o seu nome, un identificador en liña ou un ou máis elementos representativos da súa identidade física, fisiolóxica, psicolóxica, económica, cultural ou social, que poden utilizarse para identificarlo ou facer posible identificarlo, por si mesmos ou xunto con outra información que se recompilou ("Datos Persoais").

Onzane pode recoller os seus "Datos Persoais" tanto cando decide proporcionalos (por exemplo, cando lle solicite información a Onzane a través da sección "Contacto" dos Sitios Web, cando se subscriba ao boletín informativo ou cando solicite os Servizos) analizar o seu uso dos sitios web.

Os datos persoais que se poderían tratar a través dos sitios web son os seguintes:

a. Nome, información de contacto e outros datos persoais

En varias seccións dos sitios web, e en particular cando solicite os Servizos ou cando solicite información relacionada cos Servizos de Onzane, solicitaráselle que envíe información sobre vostede, como o seu enderezo de correo electrónico. Ademais, sempre que se comunique con Onzane mediante os datos de contacto proporcionados nos sitios web, Onzane pode recoller información adicional que elixa proporcionar.

b. Categorías especiais de datos persoais

Algunhas áreas dos sitios web (como o formulario de contacto) poden incluír campos de texto libre nos que pode proporcionar a Onzane información que poida conter Datos persoais.

No caso de campos totalmente libres, podes utilizalos para revelar (con sabida ou sen sabelo) categorías máis sensibles de datos persoais, como datos que revelan a túa orixe racial ou étnica, as túas opinións políticas, as túas crenzas relixiosas ou filosóficas ou a túa unión. adhesión. O contido que proporcionas a través destes campos tamén pode incluír, se o coñeces ou non, outra información sensible relacionada contigo, como datos xenéticos, datos biométricos ou datos relacionados coa túa saúde, vida sexual ou orientación sexual.

Onzane insta a que non revele este tipo de Datos Persoais, salvo que o considere absolutamente necesario. Ten en conta que, tal e como esixe a lexislación aplicable, as categorías sensibles de datos persoais só se poden procesar co teu consentimento explícito. Onzane subliña a importancia de expresar o seu consentimento explícito para tratar este tipo de Datos Persoais, se decide compartilos.

c. Datos que o interesado facilita voluntariamente

Como se mencionou no apartado anterior, determinadas áreas dos Sitios web permítenche publicar diferentes tipos de contidos aos que Onzane terá acceso e que poden incluír Datos persoais doutras persoas.

Sempre que decida compartir datos persoais doutras persoas, será considerado un controlador de datos independente en relación con eses datos persoais e deberá asumir todas as obrigas e responsabilidades legais. Isto implica, entre outras cousas, que deberá indemnizar a Onzane, na medida e na medida en que sexa necesario, ante queixas, reclamacións ou esixencias de indemnización polos danos e prexuízos que poidan derivarse do tratamento dos devanditos Datos Persoais e que poidan presentar aquelas persoas. persoas cuxa información proporcionou vostede a través dos sitios web.

En todo caso, se proporciona ou trata Datos Persoais dun terceiro cando utiliza os Sitios Web, a partir de agora garante que esta hipótese de tratamento está baseada no consentimento do terceiro en cuestión ou que ten outra base legal que lexitime o tratamento dos datos persoais.Datos persoais de terceiros. Tamén asume toda a responsabilidade asociada a tales accións.

d. Datos de navegación

O funcionamento dos sitios web, como é norma para calquera sitio web de internet, implica o uso de sistemas informáticos e procedementos de software que recollen información sobre os usuarios dos sitios web como parte do seu funcionamento normal. Aínda que Onzane non recolle esta información para vinculala a usuarios específicos, é posible identificar a eses usuarios ben directamente, mediante esa información, ou mediante o uso doutra información recollida. Como tal, esta información tamén debe considerarse Datos Persoais.

Esta información inclúe varios parámetros relacionados co seu sistema operativo e entorno informático, incluíndo o seu enderezo IP, a súa localización (país), os nomes de dominio do seu ordenador, os identificadores uniformes de recursos ("URIs") nos sitios web, a hora das solicitudes realizadas. , o método utilizado para enviar solicitudes ao servidor, as dimensións do ficheiro obtido en resposta a unha solicitude, o código numérico que indica o estado da resposta enviada polo servidor ("con éxito", "erro", etc.) e outros parámetros relacionados co sistema operativo e a contorna tecnolóxica do usuario.

Estes datos utilízanse para recompilar información estatística sobre o uso dos sitios web, así como para garantir o seu correcto funcionamento e identificar calquera fallo ou abuso que se produza nos sitios web. Salvo esta última finalidade, estes datos non se conservarán máis de sete días.

e. Cookies

Definicións, características e aplicación da lexislación

As cookies son pequenos ficheiros de texto que os sitios web que visita poden enviar e gravar no seu ordenador e, a continuación, enviar de novo a eses mesmos sitios web cando os visite de novo. Ao usar estas cookies, os sitios poden "recordar" as súas accións e preferencias, como os detalles de inicio de sesión, a elección do idioma, o tamaño da fonte, outras opcións de visualización, etc., para que non teña que proporcionar estes datos de novo cando volva ao sitio ou ao navegar polas súas diferentes páxinas.

As cookies úsanse para a autenticación electrónica, o seguimento de sesións e para almacenar información sobre as súas actividades mentres usa un sitio web. Tamén poden conter un código de identificación único que permite o seguimento, con fins estatísticos ou publicitarios, das súas actividades de navegación dentro dun sitio web. Mentres navega por un sitio, tamén pode recibir cookies doutros sitios ou servidores web ("cookies de terceiros").

É posible que non se poidan realizar determinadas operacións dentro dun sitio web se non se utilizan cookies, xa que nalgúns casos son necesarias, desde o punto de vista técnico, para o funcionamento do sitio web.

Existen varios tipos de cookies e cada unha delas ten distintas características e funcións. Ademais, o tempo que permanecen no teu ordenador pode variar. As "cookies de sesión", por exemplo, elimínanse automaticamente cando se pecha o navegador; non obstante, as "cookies persistentes" permanecen no teu dispositivo durante un período de tempo predeterminado.

É posible que non sempre se requira o teu consentimento para usar cookies nun sitio web segundo a lexislación aplicable. En concreto, as "cookies técnicas" non adoitan precisar, como norma xeral, este consentimento. Estamos a falar de cookies que se utilizan unicamente para enviar mensaxes a través dunha rede de comunicacións electrónicas ou que son necesarias para prestar os servizos que solicita. Dito doutro xeito, estas cookies son imprescindibles para o funcionamento do sitio ou necesarias para realizar as actividades que o usuario solicite.

Por outra banda, para as "cookies de perfil", como as destinadas á creación de perfís de usuario e utilizadas para enviar mensaxes publicitarias que se axusten ás preferencias manifestadas polos usuarios durante a navegación pola web, adoita ser necesario o consentimento do usuario, aínda que este pode variar en función da lexislación vixente.

Tipos de cookies empregadas polos sitios web e posibilidade de seleccionalas ou deseleccionalas

Os sitios web de Onzane utilizan os seguintes tipos de cookies (que non inclúen cookies de terceiros, cuxa selección ou deselección debe consultarse nos enlaces correspondentes):

Cookies de navegación ou sesión: necesarias para o funcionamento dos Sitios web ou para permitir o uso dos contidos e dos Servizos dos Sitios web.

Cookies de funcionalidade: utilízanse para activar funcións específicas dos sitios web e para configurar os sitios web segundo as súas preferencias (por exemplo, o idioma), co fin de mellorar a súa experiencia.

Onzane tamén utiliza "cookies de terceiros", é dicir, cookies de sitios web/servidores web propiedade de terceiros e distintos dos sitios web de Onzane. Estes terceiros, que se enumeran a continuación xunto coas ligazóns ás políticas de privacidade relevantes, actuarán como controladores independentes dos datos recollidos a través das cookies que envían (e utilizarán os datos que recompilen para os seus propios fins e segundo os seus propios termos). ) ou como procesadores de datos para Onzane (é dicir, tratarán os datos persoais en nome de Onzane).

Cookies presentes nos sitios web

As cookies presentes nos sitios web de Onzane móstranse a continuación:

Cookies estrictamente necesarias

Propietario Sitio Nome Finalidade Caducidade
Onzane onzane.com lang Permite lembrar o idioma no que mostrar a web 364 días
admin.onzane.com onzane_session Permite gardar detalles da sesión de navegación do usuario en Onzane 2 horas
admin.onzane.com XSRF_TOKEN Ofrece seguridade contra intentos de falsificación de solicitudes entre sitios Instantánea
Stripe

Para obter máis información sobre as cookies de Stripe, prema aquí

admin.onzane.com __stripe_sid, __stripe_mid Esixido por Stripe para evitar fraudes de pago 30 minutos, 365 días

Cookies de medición

Propietario Sitio Nombre Finalidad Expiración
Google Analytics

Para obter máis información sobre as cookies de Google, prema aquí

onzane.com _ga Contén un identificador único que utiliza Google Analytics para determinar que dous inicios de sesión diferentes pertencen ao mesmo usuario. 730 días
onzane.com _ga_HLVVXSFXFR Usado por Google Analytics para recoller información sobre como os visitantes usan o sitio web. 1 hora

Configuración de cookies

A través das opcións do seu navegador pode bloquear ou eliminar todas ou algunhas das cookies de navegación e función que se utilizan nos Sitios Web.

Non obstante, teña en conta que se non acepta o uso de cookies técnicas, é posible que non poida utilizar os sitios web, ver o seu contido ou utilizar os servizos asociados.

Se non permite o uso de cookies de funcionalidades, isto pode provocar que algúns servizos ou determinadas funcións dos sitios web non estean dispoñibles ou que non funcionen correctamente e que se ve obrigado a modificar ou introducir manualmente determinada información ou determinadas preferencias cada vez que visite os sitios web. .

Como ver e modificar as cookies no navegador

A través das opcións do seu navegador pode bloquear ou eliminar todas ou algunhas das cookies de navegación e función que se utilizan nos Sitios Web. As súas preferencias de cookies restableceranse se se usan diferentes navegadores para acceder aos sitios web. Consulte as seguintes instrucións para obter máis información sobre como configurar as preferencias de cookies no seu navegador:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Apple Safari

Se non utiliza ningún destes navegadores, seleccione "Cookies" na sección correspondente do manual para saber onde está o seu cartafol de cookies.

AVISO: Se bloquea ou elimina as cookies técnicas ou de funcionalidade utilizadas polos sitios web, é posible que non poida navegar polos sitios web, é posible que determinados servizos ou funcións dos sitios web xa non estean dispoñibles ou se produza algún tipo de erro. . Nese caso, pode ter que cambiar ou introducir manualmente certa información persoal ou preferencias cada vez que visite os sitios web.

3. Finalidade do tratamento dos datos

Onzane utilizará os datos persoais que recompile a través dos sitios web para os seguintes fins:

  • Proporcionar servizos como: permítelle crear e manter un perfil de usuario rexistrado, verificar a súa identidade e asistirlle se perde ou esquece os seus datos de inicio de sesión ou contrasinal para calquera dos servizos que requiren rexistro, respondendo ás solicitudes de información que envíe a través da sección "Contacto" e proporcionar calquera outro Servizo que poida solicitar ("Prestación de Servizos");
  • Para cumprir coas leis que obrigan a Onzane a recompilar ou procesar aínda máis determinados Datos Persoais ("Cumplimento");
  • Para previr e detectar calquera uso indebido dos sitios web ou calquera actividade fraudulenta que se poida levar a cabo a través dos sitios web ("Mal uso/Fraude").
4. Bases legais do tratamento dos datos e carácter obrigatorio ou discrecional do tratamento

Estas son as bases legais segundo as cales Onzane trata os seus Datos Persoais para os fins detallados no apartado anterior:

Prestación de servizos: o tratamento para estes fins é necesario para prestar os Servizos e, polo tanto, é necesario para a execución dun contrato con vostede ou para a execución de medidas precontractuais. Non está obrigado a proporcionar os seus datos persoais a Onzane para estes fins; non obstante, se non o fas, Onzane non poderá fornecerche ningún Servizo. O mesmo ocorre co servizo de newsletter, unha vez que o solicitou expresamente facilitando o seu enderezo de correo electrónico. Podes revogar este consentimento en calquera momento.

Conformidade: o tratamento para este fin é necesario para que Onzane cumpra coas súas obrigas legais. Cando proporciona os seus Datos Persoais a Onzane, Onzane debe tratalos de acordo coas leis aplicables, que poden incluír a conservación dos seus Datos Persoais ou a súa divulgación ás autoridades competentes para cumprir coas obrigas fiscais, os procedementos aduaneiros ou outros asuntos de tipo legal.

Uso indebido/fraude: A información recollida para tal fin será utilizada única e exclusivamente para previr ou identificar calquera actividade fraudulenta ou calquera uso indebido que se produza nos Sitios Web, co fin de que Onzane poida defenderse en calquera proceso xudicial.

5. Destinatarios de datos persoais

Os seus datos persoais pódense compartir coas seguintes persoas/entidades ("Destinatarios"):

Entidades que actúan habitualmente como Responsables do tratamento, é dicir: I) Persoas, empresas ou despachos profesionais que presten asistencia ou asesoramento a Onzane en materia contable, administrativa, xurídica, fiscal, financeira ou de recuperación de créditos, todas elas relacionadas coa Prestación de servizos; II) Persoas autorizadas para realizar traballos de mantemento técnico (incluído o mantemento de equipos de rede e redes de comunicacións electrónicas);

Entidades que desempeñan un papel na prestación dos Servizos (por exemplo, empresas de hospedaxe web ou provedores de plataformas de correo electrónico);

Persoas autorizadas por Onzane para tratar os Datos Persoais necesarios para levar a cabo aquelas actividades estritamente relacionadas coa prestación dos Servizos. Estas persoas deben cumprir os acordos de confidencialidade ou estar suxeitas ás obrigas legais de confidencialidade pertinentes (por exemplo, os empregados de Onzane);

Outras empresas do noso Grupo Empresarial, para fins administrativos internos.

Entidades, organismos ou autoridades aos que se lles puidese facilitar os seus Datos Persoais, de conformidade coa lexislación vixente ou coas ordes vinculantes das devanditas entidades, organismos ou autoridades.

6. Transferencias de datos persoais

Algúns dos seus Datos Persoais poden ser transferidos a determinados Destinatarios, tanto dentro do noso Grupo Empresarial como externamente, situados en diferentes países.

Onzane garante que o tratamento dos seus Datos Persoais por parte destes Destinatarios realizarase de acordo coa lexislación vixente e que se aplican as medidas de protección necesarias para garantir a legalidade e seguridade das devanditas transferencias de Datos Persoais. Todo o anterior estará suxeito ás decisións de adecuación da Comisión Europea, ás cláusulas tipo de protección de datos adoptadas pola Comisión Europea ou a outras garantías ou condicións que se consideren oportunas para a cesión de que se trate.

7. Conservación de datos persoais

Onzane conservará os Datos Persoais que fosen tratados para a Prestación dos Servizos durante o período que se considere estritamente necesario para o cumprimento das ditas finalidades (por exemplo, para responder ás solicitudes de información recibidas a través da sección "Contacto"). En todo caso, dado que estes Datos Persoais son tratados para a prestación de determinados Servizos, Onzane poderá seguir almacenando os devanditos Datos Persoais durante máis tempo, se é necesario para protexer os intereses de Onzane relacionados coas posibles responsabilidades que puidesen derivarse da prestación. dos Servizos.

Os Datos Persoais que se traten con fins de Compliance conservaranse durante o período de tempo específico establecido pola lexislación vixente ou pola obriga legal que corresponda.

Onzane conservará os Datos Persoais que fosen tratados co fin de evitar o mal uso/fraude durante o tempo estritamente necesario para cumprir cos fins para os que foron recollidos. É dicir, ata o momento en que Onzane xa non os necesita, nin para protexerse de posibles accións xudiciais nin para facilitalos ás autoridades competentes.

8. Dereitos dos interesados

Como interesado, ten dereito a exercer os seguintes dereitos en calquera momento ante Onzane:

Acceda aos Datos Persoais relacionados con vostede que Onzane tratou (ou unha copia destes Datos Persoais), así como a información sobre o tratamento dos seus Datos Persoais;

Corrixir ou actualizar os Datos Persoais relacionados con vostede que foron tratados por Onzane, cando poidan conter inexactitudes ou estar incompletos;

Solicitar a eliminación dos Datos Persoais relacionados con vostede que foron tratados por Onzane;

Solicitar a restrición do tratamento dos seus Datos Persoais;

Exercer o seu dereito á portabilidade: o dereito a obter unha copia nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina dos Datos Persoais que lle facilitou a Onzane;

Opoñerse ao tratamento dos seus Datos Persoais;

Tamén pode revogar o consentimento relativo á recepción do boletín informativo de Onzane ao que se subscribiu e que poida estar recibindo como Servizo. Para iso, preme na ligazón correspondente que atoparás ao final de cada mensaxe que recibas por correo electrónico.

Ademais dos medios xa mencionados, sempre pode exercer os dereitos descritos anteriormente enviando unha solicitude por escrito a Onzane ao seguinte enderezo: privacy@onzane.com.

En todo caso, cómpre saber que, como interesado, ten dereito a presentar unha reclamación en relación coa protección de Datos Persoais ante as autoridades de control competentes, se considera que o tratamento dos seus Datos Persoais que se realiza a través do Os sitios web son ilegais.

9. Modificacións

Esta Política de Privacidade entrou en vigor na data de actualización que aparece na cabeceira. Onzane resérvase o dereito a modificar parcial ou totalmente esta Política de Privacidade, así como a actualizar o seu contido, por exemplo, como consecuencia de posibles modificacións da lexislación vixente.

Tan pronto como se realice un cambio, será vinculante desde o momento en que se publique nos sitios web. É por iso que Onzane recomenda que revise regularmente esta Política de Privacidade para familiarizarse coa versión máis recente e actualizada da Política de Privacidade, para que sempre poida estar informado sobre como Onzane recompila e utiliza os Datos Persoais.

Usa a aplicación máis flexible para a túa comunidade de balde. É para sempre.