Changelog de Onzane

Aquí podes ver o noso rexistro de cambios ou rexistro dos cambios que se realizan en Onzane, tanto no panel de control como na app.

Versión 1.3.0: Grupos de veciños

30 Abril 2024


Nova función

Grupos veciñais

Agora podes definir grupos de veciños compostos por veciños seleccionados e definidos con determinadas características (Documentos e Foro dispoñibles polo momento). Deste xeito é posible crear un grupo privado no que os seus membros poden acceder a diferentes funcións segundo as súas características, como un repositorio de documentos e un foro, de forma restrinxida. Esta función é útil, por exemplo, para crear un grupo para a Xunta de Goberno ou a Comisión de Empresa dunha Comunidade, no que os seus membros poidan acceder á documentación e tratar de forma privada entre eles aspectos internos.
Nova función

Procedemento: devolución do saldo da carteira

Este novo procedemento permite aos veciños solicitar á Comunidade o reintegro do saldo que teñan dispoñible na súa propiedade, a través dun método offline como a transferencia. Unha vez resolto o saldo da propiedade, restablece a cero e o movemento de diñeiro reflíctese como unha transacción máis.
Panel de control

Recollida de paquetes desde o panel

Agora é posible utilizar o panel de control para recoller e entregar os paquetes que chegan á Conserxería da Comunidade. Deste xeito, pódese comunicar aos veciños a súa chegada e futura recollida.
Mellora

Permiso de reserva por data

Agora é posible definir o permiso de reserva por data, polo que a capacidade de reserva dunha propiedade pode eliminarse temporalmente durante determinados días.
Mellora

Período de exención nas instalacións

Agora é posible definir un período de exención nos locais, de forma que non se apliquen límites de reserva durante este período anterior a cada franxa horaria. Por exemplo, se se define como período de exención 60 minutos, 1 hora antes dunha xanela de reserva, non se terán en conta os límites máximos de reserva diaria nin os límites máximos de reserva total que se establezan normalmente.

Vehículos, coeficientes e provedores

21 de marzo de 2024


Nova función

Xestión de vehículos

Agora pódense definir os vehículos asociados a unha propiedade. Desde o panel de control pódense definir as prazas de aparcamento que pertencen a cada inmoble, incluso se poden indicar as matrículas dos vehículos da devandita finca. Desde a aplicación, os veciños, de estar habilitados previamente, poderán actualizar as matrículas dos vehículos nas súas prazas de aparcamento. Esta funcionalidade permite sincronizar a información das matrículas dos vehículos cos sistemas de seguridade nas entradas dos garaxes comunitarios mediante cámaras que detectan as matrículas, automatizando esta tarefa e permitindo que os propios veciños poidan levar a cabo esta xestión de forma autónoma.
Mellora

Coeficientes de propiedade

Agora, para cada inmoble, pódese indicar o seu coeficiente de pertenza á Comunidade. É un paso previo para poder crear en breve un sistema de votación que teña en conta estes coeficientes e poida establecer os resultados das devanditas votacións.
Mellora

Máis información sobre provedores

Engadimos novos datos que se poden utilizar nos ficheiros de provedores de cada Comunidade. Así, ademais dos datos básicos, agora pódense incluír datos de contrato, pago, contacto e comentarios.

Fianzas e mellor rexistro

12 de marzo de 2024


Nova función

Depósitos en instalacións

Xa se poden definir depósitos nas instalacións que se cobrarán en caso de reserva. Estes depósitos poderán ser devoltos posteriormente a través do panel de control unha vez comprobado o correcto uso e conservación da instalación.
Mellora

Estados no rexistro

O rexistro permítelle definir entradas cun estado: pendente, en curso, completada. Deste xeito é posible definir tarefas nas entradas de rexistro e supervisalas. Na aplicación, os empregados ven estes estados como cores de entrada, que poden editar.

Provedores e rexistro

20 de febreiro de 2024


Nova función

Definir ou crear novos provedores

Os provedores das Comunidades pódense definir entre os que xa existen en Onzane a nivel global. Ou se non existen, pódense crear novos provedores engadindo os seus datos.
Nova función

Asignar incidencias aos provedores

Unha vez definidos os provedores dunha Comunidade, pódense asignarlles incidencias para que se lles comunique mediante os medios de integración existentes para o devandito provedor. Por defecto, todos os provedores serán notificados por correo electrónico, pero pódense utilizar notificacións integradas cos seus propios sistemas de xestión de incidencias.
Nova función

Rexistro de conserxería

Os empregados coa funcionalidade asignada poden facer entradas no rexistro de conserxería. Este sistema permite o seguimento como diario de control de conserxes e porteiros. Neste rexistro recóllense todas as actuacións que se realicen pola súa parte, así como calquera tipo de incidencia ou situación anómala que se produza na Comunidade. Este rexistro tamén permite controlar diferentes rexistros para diferentes grupos da comunidade, útil para Comunidades onde existen diferentes conserxes.

Asignación de incidencias

29 de xaneiro de 2024


Mellora

Asignar incidencias a Usuarios ou Empregados

Agora pódense asignar incidencias a Usuarios (persoas que utilizan o Panel de Control) ou Empregados (persoas que traballan na Comunidade). Deste xeito, é posible asignar incidencias aos empregados de Mantemento Comunitario, que recibirán notificacións no seu teléfono móbil, e tamén poderán ver a relación de incidencias que se lles asignaron e non se resolvan ao inicio do aplicación.
Nova función

Lista de paquetes no panel de control

Os usuarios do panel poden ver os paquetes recibidos e entregados polos empregados. Inclúese toda a información sobre os paquetes, con datas e horarios de entrega e recollida, a persoa que o recolleu e unha foto dos paquetes.
Mellora

Enviar comunicacións a un conxunto de propiedades

Dado que as propiedades da comunidade poden organizarse por conxuntos, agora é posible enviar anuncios só a un conxunto específico ou a todas as propiedades, como xa fixeches agora. Só tes que seleccionar o conxunto ao crear o Anuncio, e só se enviará ás propiedades que pertenzan a dito Conxunto.
Ademais, engadiuse a opción de enviar Anuncios sen avisar aos veciños. Non é habitual requirir esta operación, pero a partir de agora é posible facelo desactivando a opción 'Avisar aos veciños' á hora de crear o Anuncio.

Mellora da xestión de parcelas e propiedades

16 de xaneiro de 2024


Mellora

Asignar paquetes a funcionalidade de veciños

Agora é posible ceder os paquetes recibidos a un veciño do inmoble, para que só se lle notifique a súa chegada e recollida. Se non se selecciona o veciño, avisarase a todos os que están na propiedade.
Mellora

Subconxunto de propiedades

É posible definir os datos de conxunto nas propiedades da comunidade. O conxunto pode ser o edificio, bloque, torre, etc. nas divisións das Mancomunidades. Deste xeito, as propiedades que teñan un Conxunto definido terán o Conxunto como nome xunto co seu Nome. Así é posible definir subconxuntos de propiedades en función do seu Conxunto, que posteriormente poden ser utilizados para enviar Comunicacións, establecer Eventos ou calquera outra posibilidade.

Funcionalidade de transaccións de pago

28 de novembro de 2023


Nova función

Transaccións de pagamento

Desde o panel de control pódense visualizar as operacións de pago realizadas polos veciños, tanto pagos, devolucións como recargas das súas carteiras. Tamén se poden xerar informes para o seu uso en contabilidade.
Mellora

Clasificación de incidencias

Agora é posible clasificar as incidencias de tres formas independentes: a súa visibilidade, o seu tipo e a súa categoría. Os tipos e categorías definíronse e pódense definir desde o panel de control. Polo de agora a utilidade é para estatísticas, pero mellorarase co futuro sistema de xestión de provedores, para poder automatizar a xestión de incidencias.

Editar Incidente

9 de novembro de 2023


Nova función

Editar a funcionalidade de incidentes para o persoal

Os empregados comunitarios teñen á súa disposición a funcionalidade de Editar Incidente, coa que poden actualizalos cómodamente, cambiando o seu estado e engadindo información e documentos ás súas diferentes fases de estado. Así, por exemplo, o persoal de mantemento pode ser o responsable directo de resolver as incidencias que lle afecten utilizando a aplicación no campo.
Mellora

Arreglados pequenos erros

Grazas aos informes dos nosos clientes, solucionamos pequenos erros na interface de usuario da aplicación e no panel de control, nas áreas de Trámites, Reservas e Enquisas.

Acceso electrónico

6 de outubro de 2023


Nova función

Configurar o acceso electrónico con Watchman Door

Agora é posible definir o acceso electrónico desde o fabricante Watchman Door co que nos integramos a poder realizar actuacións de apertura e peche de instalacións comunitarias. Por exemplo, podemos abrir a porta do garaxe desde a aplicación, ou abrir a porta da Sala de Reunións se temos unha reserva previa para ela.
Watchman Door
Mellora

Comunicacións con formato de texto enriquecido

Para crear o texto das comunicacións que se envían aos veciños pódese utilizar un editor de texto enriquecido, que garante que se amosa correctamente na aplicación e que as notificacións por correo electrónico se envían en formato Html.
Nova función

Novos avisos na pantalla de inicio

Os avisos móstranse na pantalla de inicio da aplicación no caso de que teñamos comunicacións ou mensaxes sen ler. Así, ademais da notificación push recibida, estes avisos seguen mostrándose ao entrar na aplicación. Nas listas de comunicacións e mensaxes, as que están sen ler están marcadas cunha cor diferente.

Reservas melloradas

29 de setembro de 2023


Mellora

Definición do período de cancelación

É posible definir os minutos de cancelación das reservas, de forma que non se poidan cancelar antes dos ditos minutos e a reserva se considere consumida, aínda que tivese un custo asociado.
Nova función

Nova función Facer reservas para o persoal

O persoal da comunidade pode facer reservas en nome dos veciños, por exemplo cando non teñan a aplicación instalada ou cando sexan maiores ou sen experiencia e non queiran usala. Deste xeito, poden seguir usando o método de reserva presencial.
Panel de control

Últimos accesos

Os administradores do panel de control poden ver os últimos accesos dos seus usuarios ao panel de control. Unha forma de mellorar a súa seguridade.

Funcionalidades e procedementos personalizados

18 de setembro de 2023


Mellora

Definición de procedementos

É posible definir os trámites que os veciños poden solicitar a través da aplicación. Tamén é posible engadir trámites personalizados para calquera necesidade da Comunidade.
Mellora

Definición de funcionalidades

Agora podes definir roles de persoal da comunidade e engadir roles personalizados adaptados a cada comunidade para automatizar calquera proceso da comunidade.

Tipos de instalacións

7 Septiembre 2023


Nova función

Creación de novas instalacións

Configuraron tres tipos de instalacións comúns para diferenciar as que hai que reservar, as que hai que controlar o acceso e as para as que hai que asignar permisos.

Definición do persoal

15 de xullo de 2023


Nova función

Xestión de persoal comunitario

Agora é posible xestionar o persoal contratado pola Comunidade para realizar servizos comúns: Seguridade, Conserxería, Mantemento, Limpeza, etc. O persoal pode acceder á aplicación Onzane e realizar determinadas funcións especificamente permitidas para eles.

Usa a aplicación máis flexible para a túa comunidade de balde. É para sempre.