Changelog de Onzane

Aquí podes ver o noso rexistro de cambios ou rexistro dos cambios que se realizan en Onzane, tanto no panel de control como na app.

Funcionalidade de transaccións de pago

28 de novembro de 2023


Nova característica

Transaccións de pagamento

Desde o panel de control pódense visualizar as operacións de pago realizadas polos veciños, tanto pagos, devolucións como recargas das súas carteiras. Tamén se poden xerar informes para o seu uso en contabilidade.
Mellora

Clasificación de incidencias

Agora é posible clasificar as incidencias de tres formas independentes: a súa visibilidade, o seu tipo e a súa categoría. Os tipos e categorías definíronse e pódense definir desde o panel de control. Polo de agora a utilidade é para estatísticas, pero mellorarase co futuro sistema de xestión de provedores, para poder automatizar a xestión de incidencias.

Editar Incidente

9 de novembro de 2023


Nova característica

Editar a funcionalidade de incidentes para o persoal

Os empregados comunitarios teñen á súa disposición a funcionalidade de Editar Incidente, coa que poden actualizalos cómodamente, cambiando o seu estado e engadindo información e documentos ás súas diferentes fases de estado. Así, por exemplo, o persoal de mantemento pode ser o responsable directo de resolver as incidencias que lle afecten utilizando a aplicación no campo.
Mellora

Arreglados pequenos erros

Grazas aos informes dos nosos clientes, solucionamos pequenos erros na interface de usuario da aplicación e no panel de control, nas áreas de Trámites, Reservas e Enquisas.

Acceso electrónico

6 de outubro de 2023


Nova característica

Configurar o acceso electrónico con Watchman Door

Agora é posible definir o acceso electrónico desde o fabricante Watchman Door co que nos integramos a poder realizar actuacións de apertura e peche de instalacións comunitarias. Por exemplo, podemos abrir a porta do garaxe desde a aplicación, ou abrir a porta da Sala de Reunións se temos unha reserva previa para ela.
Watchman Door
Mellora

Comunicacións con formato de texto enriquecido

Para crear o texto das comunicacións que se envían aos veciños pódese utilizar un editor de texto enriquecido, que garante que se amosa correctamente na aplicación e que as notificacións por correo electrónico se envían en formato Html.
Nova característica

Novos avisos na pantalla de inicio

Os avisos móstranse na pantalla de inicio da aplicación no caso de que teñamos comunicacións ou mensaxes sen ler. Así, ademais da notificación push recibida, estes avisos seguen mostrándose ao entrar na aplicación. Nas listas de comunicacións e mensaxes, as que están sen ler están marcadas cunha cor diferente.

Reservas melloradas

29 de setembro de 2023


Mellora

Definición do período de cancelación

É posible definir os minutos de cancelación das reservas, de forma que non se poidan cancelar antes dos ditos minutos e a reserva se considere consumida, aínda que tivese un custo asociado.
Nova característica

Nova función Facer reservas para o persoal

O persoal da comunidade pode facer reservas en nome dos veciños, por exemplo cando non teñan a aplicación instalada ou cando sexan maiores ou sen experiencia e non queiran usala. Deste xeito, poden seguir usando o método de reserva presencial.
Panel de control

Últimos accesos

Os administradores do panel de control poden ver os últimos accesos dos seus usuarios ao panel de control. Unha forma de mellorar a súa seguridade.

Funcionalidades e procedementos personalizados

18 de setembro de 2023


Mellora

Definición de procedementos

É posible definir os trámites que os veciños poden solicitar a través da aplicación. Tamén é posible engadir trámites personalizados para calquera necesidade da Comunidade.
Mellora

Definición de funcionalidades

Agora podes definir roles de persoal da comunidade e engadir roles personalizados adaptados a cada comunidade para automatizar calquera proceso da comunidade.

Tipos de instalacións

7 Septiembre 2023


Nova característica

Creación de novas instalacións

Configuraron tres tipos de instalacións comúns para diferenciar as que hai que reservar, as que hai que controlar o acceso e as para as que hai que asignar permisos.

Definición do persoal

15 de xullo de 2023


Nova característica

Xestión de persoal comunitario

Agora é posible xestionar o persoal contratado pola Comunidade para realizar servizos comúns: Seguridade, Conserxería, Mantemento, Limpeza, etc. O persoal pode acceder á aplicación Onzane e realizar determinadas funcións especificamente permitidas para eles.

Usa a aplicación máis flexible para a túa comunidade de balde. É para sempre.