Política de privacidade

Última actualización: 29 de maio de 2024

Política de privacidade para sitios web e app de Onzane

Onzane SL, con enderezo na rúa Trece Rosas, 3, 2C - 41940 Tomares (Sevilla) e con NIF B56685696, en diante "Onzane", comprométese a protexer a privacidade en liña dos usuarios dos sitios web do dominio onzane.com e app Onzane ("Sitios").

Por iso, este documento ("Política de privacidade") elaborouse para que comprendas mellor como se xestionarán os teus datos persoais, definido a continuación, cando utiliza os Sitios. Esta Política de privacidade tamén proporcionará información para que poida dar o seu consentimento explícito e informado para o tratamento dos seus datos persoais, se é o caso.

En xeral, calquera información ou dato que proporcione a Onzane a través dos Sitios, ou que se recompile doutro xeito a través dos Sitios, mentres utiliza os servizos de Onzane ("Servizos"), como se describe mellor a continuación, será procesado por Onzane de forma legal, xusta e transparente. Para iso, Onzane ten en conta os principios recoñecidos internacionalmente que rexen o tratamento dos datos persoais, como a limitación da finalidade e a limitación do almacenamento ou minimización, a calidade e confidencialidade dos datos.

1. Controlador de datos

Onzane, segundo se identifica na parte superior desta Política de Privacidade, é o controlador dos Datos Persoais procesados a través dos Sitios. Podes contactar co Delegado de Protección de Datos (DPO) de Onzane no seguinte enderezo: privacy@onzane.com.

2. Datos persoais que se tratan

Cando utiliza os Sitios, pode proporcionarnos ou podemos recoller algúns dos seus datos persoais, como o seu nome, un identificador en liña ou un ou máis elementos representativos da súa identidade física, fisiolóxica, psicolóxica, económica, cultural ou social, que pode utilizarse para identificarlo ou facer posible identificalos, por si mesmos ou xunto con outra información que se recompilou ("Datos persoais").

Onzane pode recoller os seus datos persoais tanto cando opte por proporcionalos (por exemplo, cando lle solicite información a Onzane a través da sección "Contacto" dos Sitios, cando se subscriba ao boletín informativo ou cando solicite os Servizos) como ao analizar o usar o que fai os sitios.

Os Datos Persoais que se poderían tratar a través dos Sitios son os seguintes:

a. Nome, información de contacto e outra información persoal

En varias seccións dos Sitios, e concretamente cando solicite os Servizos ou cando solicite información relacionada cos Servizos de Onzane, solicitaráselle que envíe información sobre vostede, como o seu enderezo de correo electrónico. Ademais, sempre que se poña en contacto con Onzane mediante a información de contacto proporcionada nos Sitios, Onzane pode recoller información adicional que elixa proporcionar.

b. Categorías especiais de datos persoais

Algunhas áreas dos sitios (como o formulario de contacto) poden incluír campos de texto libre nos que pode proporcionar a Onzane información que poida conter datos persoais.

Cando se trate de campos totalmente libres, podes utilizalos para revelar (consciente ou inconscientemente) categorías máis sensibles de datos persoais, como datos que revelan a túa orixe racial ou étnica, as túas opinións políticas, as túas crenzas relixiosas ou filosóficas ou a súa adhesión a un sindicato. O contido que proporcionas a través destes campos tamén pode incluír, se o coñeces ou non, outro tipo de información confidencial relacionada contigo, como datos xenéticos, datos biométricos ou datos relacionados coa túa saúde, vida sexual ou orientación sexual.

Onzane insta a que non revele este tipo de Datos Persoais, salvo que o considere absolutamente necesario. Ten en conta que, tal e como esixe a lexislación aplicable, as categorías sensibles de datos persoais só se poden procesar co teu consentimento explícito. Onzane subliña a importancia de que expreses o teu consentimento explícito para tratar este tipo de Datos Persoais, se decides compartilos.

c. Datos que o interesado facilita voluntariamente

Como se mencionou no apartado anterior, determinadas áreas dos Sitios permítenche publicar diferentes tipos de contidos aos que Onzane terá acceso e que poden incluír Datos Persoais relativos a outras persoas.

Sempre que decida compartir datos persoais relativos a outras persoas, será considerado un controlador de datos independente en relación con eses datos persoais e asumirá todas as obrigas e responsabilidades legais inherentes. Isto implica, entre outras cousas, que deberá indemnizar a Onzane, na medida e na medida en que sexa necesario, ante queixas, reclamacións ou demandas de indemnización polos danos e prexuízos que poidan derivarse do tratamento dos devanditos Datos Persoais e que poidan presentar aquelas persoas cuxos datos proporcionouche a través dos sitios.

En todo caso, se proporciona ou trata Datos Persoais dun terceiro ao utilizar os Sitios, desde este momento garante que esta hipótese de tratamento se basea no consentimento do terceiro en cuestión ou que dispón doutra base legal que lexitime o tratamento dos Datos.Persoal de terceiros. Así mesmo, asume toda a responsabilidade asociada a tales accións.

d. Datos de navegación e uso

O funcionamento dos Sitios, como é habitual para calquera sitio web ou aplicación de internet, implica o uso de sistemas informáticos e procedementos de software que recollen información sobre os usuarios dos sitios web e aplicacións como parte do seu funcionamento normal. Aínda que Onzane non recolle esta información para vinculala a usuarios específicos, é posible identificar a eses usuarios ben directamente, mediante esa información, ou mediante o uso doutra información recollida. Como tal, esta información tamén debe considerarse Datos Persoais.

Esta información inclúe varios parámetros relacionados co seu sistema operativo e o seu entorno informático, incluíndo o seu enderezo IP, a súa localización (país), os nomes de dominio do seu ordenador, os identificadores uniformes de recursos solicitados ("URIs"). ) nos Sitios, a hora do solicitudes realizadas, o método utilizado para enviar as solicitudes ao servidor, as dimensións do ficheiro obtido en resposta a unha solicitude, o código numérico que indica o estado da resposta enviada polo servidor ("con éxito", "erro", etc.) e outros parámetros relacionados co sistema operativo e a contorna tecnolóxica do usuario.

Estes datos utilízanse para recompilar información estatística sobre o uso dos Sitios, así como para garantir o seu bo funcionamento e identificar calquera fallo ou abuso que se produza nos Sitios. Salvo esta última finalidade, estes datos non se conservarán máis de sete días.

e. Cookies

Definicións, características e aplicación da lexislación

As cookies son pequenos ficheiros de texto que os sitios web que visitas poden enviar e gardar no teu ordenador e, a continuación, ser enviados a eses mesmos sitios cando os visites de novo. Ao usar estas cookies, os sitios poden "recordar" as súas accións e preferencias, como os seus datos de inicio de sesión, a elección do idioma, o tamaño da fonte, outras opcións de visualización, etc., polo que non teña que proporcionar estes datos de novo cando volva sitio ou cando navega polas súas diferentes páxinas.

As cookies úsanse para a autenticación electrónica, o seguimento de sesións e para almacenar información sobre as súas actividades mentres usa un sitio web. Tamén poden conter un código de identificación único que permite rastrexar, con fins estatísticos ou publicitarios, as súas actividades de navegación dentro dun sitio web. Mentres navega por un sitio, tamén pode recibir cookies doutros sitios ou servidores web ("cookies de terceiros").

É posible que determinadas operacións dentro dun sitio web non sexan posibles sen utilizar cookies, xa que nalgúns casos son tecnicamente necesarias para que o sitio web funcione.

Existen varios tipos de cookies e cada unha delas ten distintas características e funcións. Ademais, o tempo que permanecen no teu ordenador pode variar. As “cookies de sesión”, por exemplo, elimínanse automaticamente cando pechas o navegador; non obstante, as "cookies persistentes" permanecen no teu dispositivo durante un período de tempo predeterminado.

Dependendo da lexislación aplicable, é posible que non sempre se requira o teu consentimento para utilizar cookies nun sitio web. En concreto, as "cookies técnicas" non requiren, por norma xeral, este consentimento. Estamos a falar de cookies que se utilizan unicamente para enviar mensaxes a través dunha rede de comunicacións electrónicas ou que son necesarias para prestar os servizos que solicita. Dito doutro xeito, estas cookies son imprescindibles para o funcionamento do sitio ou necesarias para realizar as actividades que o usuario solicite.

Por outra banda, para as "cookies de perfil", como as destinadas á creación de perfís de usuario e que se utilizan para enviar mensaxes publicitarias que se axusten ás preferencias manifestadas polos usuarios durante a navegación por Internet, adoita ser necesario o consentimento do usuario, aínda que isto pode variar en función da lexislación vixente.

Tipos de cookies utilizadas polos Sitios e posibilidade de seleccionalas ou deseleccionalas

Os Sitios de Onzane utilizan os seguintes tipos de cookies (que non inclúen cookies de terceiros, cuxa selección ou deselección debes consultar nos enlaces correspondentes):

Cookies de navegación ou sesión: necesarias para o funcionamento dos sitios web ou para permitir o uso dos contidos e servizos dos sitios.

Cookies de función: utilízanse para activar funcións específicas dos sitios e para configurar os sitios segundo as túas preferencias (por exemplo, o idioma), co fin de mellorar a túa experiencia.

Onzane tamén utiliza "cookies de terceiros", é dicir, cookies de sitios web/servidores web propiedade de terceiros e distintos dos Sitios de Onzane. Estes terceiros, que se enumeran a continuación xunto coas ligazóns ás políticas de privacidade pertinentes, actuarán como controladores independentes dos datos recollidos a través das cookies que envían (e utilizarán os datos que recompilen para os seus propios fins e de acordo cos seus propios termos) ou como procesadores de datos para Onzane (é dicir, tratarán os datos persoais en nome de Onzane).

Cookies presentes nos Sitios

A continuación móstranse as cookies presentes nos Sitios de Onzane:

Cookies funcionais

Propietario Sitio web Nome Finalidade Caducidade
Onzane onzane.com onzane_cookie_consent Permítelle lembrar as preferencias de consentimento das cookies 396 días
onzane.com onzane_session Úsase para identificar a sesión de navegación do usuario 2 horas
onzane.com XSRF_TOKEN Ofrece seguridade contra intentos de falsificación de solicitudes entre sitios 2 horas
Onzane admin.onzane.com onzane_session Úsase para identificar a sesión de navegación do usuario 2 horas
admin.onzane.com XSRF_TOKEN Ofrece seguridade contra intentos de falsificación de solicitudes entre sitios 2 horas
Onzane supplier.onzane.com onzane_session Úsase para identificar a sesión de navegación do usuario 2 horas
supplier.onzane.com XSRF_TOKEN Ofrece seguridade contra intentos de falsificación de solicitudes entre sitios 2 horas

Cookies analíticas

Propietario Sitio web Nome Finalidade Caducidade
Google Analytics

Para obter máis información sobre as cookies de Google, prema aquí

onzane.com _ga Contén un identificador único que utiliza Google Analytics para determinar que dous accesos diferentes pertencen ao mesmo usuario. 792 días
onzane.com _ga_HLVVXSFXFR Usado por Google Analytics para recoller información sobre como os visitantes usan o sitio web. 792 días
onzane.com _gid Usado por Google Analytics para identificar o usuario. 1 día
onzane.com _gat Usado por Google Analytics para limitar a taxa de solicitude. 1 minuto

Configuración de cookies

Usando as opcións do seu navegador, pode bloquear ou eliminar todas ou algunhas das cookies de navegación e función utilizadas nos Sitios.

Non obstante, teña en conta que se non acepta o uso de cookies técnicas, é posible que non poida utilizar os Sitios, ver o seu contido ou utilizar os servizos asociados.

Se non permite o uso de cookies de funcionalidades, isto pode provocar que algúns servizos ou determinadas funcións dos Sitios non estean dispoñibles ou non funcionen correctamente e pode verse obrigado a modificar ou introducir manualmente certa información ou determinadas preferencias cada vez que visite os lugares.

Como ver e modificar as cookies no navegador

Usando as opcións do seu navegador, pode bloquear ou eliminar todas ou algunhas das cookies de navegación e función utilizadas nos Sitios. As súas preferencias de cookies restableceranse se se usan diferentes navegadores para acceder aos sitios. Consulte as seguintes instrucións para obter máis información sobre como configurar as preferencias de cookies do seu navegador:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Apple Safari

Se non utiliza ningún destes navegadores, seleccione "Cookies" na sección correspondente do manual para saber onde está o seu cartafol de cookies.

AVISO: Se bloquea ou elimina as cookies técnicas ou de funcionalidade utilizadas polos Sitios, é posible que non poida navegar polos Sitios, que determinados servizos ou funcións dos Sitios xa non estean dispoñibles ou que se produza algún tipo de erro. Nese caso, é posible que teña que modificar ou introducir manualmente determinada información persoal ou preferencias cada vez que visite os Sitios.

3. Finalidade do tratamento dos datos

Onzane utilizará os datos persoais recollidos a través dos sitios para os seguintes fins:

  • Proporcionar servizos como: permítelle crear e manter un perfil de usuario rexistrado, verificar a súa identidade e proporcionar asistencia se perde ou esquece os seus datos de inicio de sesión ou contrasinal para calquera dos Servizos que requiren rexistro, respondendo ás solicitudes de información que envíe a través de a sección "Contacto" e proporcionar calquera outro Servizo que poida solicitar ("Previsión de Servizos");
  • Cumprir as leis que obrigan a Onzane a recoller determinados Datos persoais ou a procesalos ulteriormente ("Cumplimento");
  • Para previr e detectar calquera uso indebido dos Sitios ou calquera actividade fraudulenta que se poida levar a cabo a través dos Sitios ("Uso indebido/Fraude").
4. Bases legais para o tratamento dos datos e carácter obrigatorio ou discrecional do tratamento

Estas son as bases legais segundo as cales Onzane trata os seus Datos Persoais para os fins detallados no apartado anterior:

Prestación de servizos: o tratamento para estes fins é necesario para prestar os Servizos e, polo tanto, é necesario para a execución dun contrato con vostede ou para a execución de medidas precontractuais. Non está obrigado a proporcionar os seus datos persoais a Onzane para estes fins; non obstante, se non o fas, Onzane non poderá fornecerche ningún Servizo. O mesmo ocorre co servizo de newsletter, unha vez que o solicitou expresamente facilitando o seu enderezo de correo electrónico. Podes revogar este consentimento en calquera momento.

Cumprimento: o tratamento para este fin é necesario para que Onzane poida cumprir coas súas obrigas legais. Cando proporciona os seus datos persoais a Onzane, Onzane debe tratalos de acordo coas leis aplicables, que poden incluír a conservación dos seus datos persoais ou a súa divulgación ás autoridades competentes para cumprir coas obrigas fiscais, o despacho de aduanas ou outros asuntos.

Uso indebido/Fraude: a información recollida para este fin utilizarase única e exclusivamente para previr ou identificar calquera actividade fraudulenta ou uso indebido que se produza nos Sitios, co fin de que que Onzane pode defenderse en calquera proceso xudicial.

5. Destinatarios dos datos persoais

Os seus datos persoais pódense compartir coas seguintes persoas/entidades ("Destinatarios"):

Entidades que actúan habitualmente como Responsables do tratamento, isto é: I) Persoas, empresas ou despachos profesionais que presten asistencia ou asesoramento a Onzane en materia contable, administrativa, xurídica, fiscal, financeira ou de recuperación de créditos, todas elas relacionadas coa Prestación de servizos; II) Persoas autorizadas para realizar traballos de mantemento técnico (incluído o mantemento de equipos de rede e redes de comunicacións electrónicas);

Entidades que desempeñan algún papel na prestación dos Servizos (por exemplo, empresas de hospedaxe web ou provedores de plataformas de correo electrónico);

Persoas autorizadas por Onzane para tratar os Datos Persoais necesarios para levar a cabo aquelas actividades estritamente relacionadas coa prestación dos Servizos. Estas persoas deben cumprir os acordos de confidencialidade ou estar suxeitas ás obrigas legais de confidencialidade pertinentes (por exemplo, os empregados de Onzane);

Outras empresas do noso Grupo Empresarial, para fins administrativos internos.

Entidades, organizacións ou autoridades ás que se lles puidese facilitar os seus Datos Persoais, de acordo coa lexislación vixente ou coas ordes vinculantes das devanditas entidades, organizacións ou autoridades.

6. Cesións de datos persoais

Algúns dos seus Datos Persoais poden ser transferidos a determinados Destinatarios, tanto dentro do noso Grupo Empresarial como externamente, situados en diferentes países.

Onzane garante que o tratamento dos seus Datos Persoais por parte destes Destinatarios realizarase de acordo coa lexislación aplicable e que se aplican as medidas de protección necesarias para garantir a legalidade e a seguridade de tales transferencias de Datos Persoais. Todo o anterior estará suxeito ás decisións de adecuación da Comisión Europea, ás cláusulas tipo de protección de datos adoptadas pola Comisión Europea ou a outras garantías ou condicións que se consideren oportunas para a cesión de que se trate.

7. Conservación dos datos persoais

Onzane conservará os Datos Persoais que fosen tratados para a Prestación dos Servizos durante o período que se considere estritamente necesario para cumprir ditas finalidades (por exemplo, para responder ás solicitudes de información recibidas a través da sección "Contacto"). En todo caso, dado que estes Datos Persoais son tratados coa finalidade de prestar determinados Servizos, Onzane poderá seguir almacenando os devanditos Datos Persoais durante un período de tempo máis prolongado, se é necesario para protexer os intereses de Onzane relacionados coas posibles responsabilidades que poidan xurdir. derivan da prestación dos Servizos.

Os datos persoais tratados con fins de cumprimento conservaranse durante o período de tempo específico establecido pola lexislación vixente ou pola obriga legal aplicable.

Onzane conservará os datos persoais que fosen tratados co fin de evitar o mal uso/fraude durante o tempo estritamente necesario para cumprir cos fins para os que foron recollidos. É dicir, ata que Onzane xa non os necesite nin para protexerse de posibles accións xudiciais nin para facilitalos ás autoridades competentes.

8. Dereitos dos interesados

Como interesado, ten dereito a exercer os seguintes dereitos en calquera momento ante Onzane:

Acceda aos Datos Persoais relacionados con vostede que Onzane tratou (ou unha copia deses Datos Persoais), así como a información sobre o tratamento dos seus Datos Persoais;

Corrixir ou actualizar os Datos Persoais relacionados con vostede que foron tratados por Onzane, cando poidan conter inexactitudes ou estar incompletos;

Solicitar a eliminación dos Datos Persoais relacionados con vostede que foron tratados por Onzane;

Solicitar a restrición do tratamento dos seus datos persoais;

Exercer o seu dereito á portabilidade: o dereito a obter unha copia nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina daqueles Datos Persoais que lle facilitou a Onzane;

Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais;

Tamén pode revogar o seu consentimento para recibir o boletín informativo de Onzane ao que pode estar subscrito e que pode estar recibindo como Servizo. Para facelo, fai clic na ligazón correspondente para cancelar a subscrición na parte inferior de cada mensaxe de correo electrónico que recibas.

Ademais dos medios xa mencionados, sempre pode exercer os dereitos descritos anteriormente enviando unha solicitude por escrito a Onzane ao seguinte enderezo: privacy@onzane.com.

En todo caso, cómpre saber que, como interesado, ten dereito a presentar unha reclamación en relación coa protección de Datos Persoais ante as autoridades de control competentes, se considera que o tratamento dos seus Datos Persoais que se realiza a través do Sitios é ilegal.

9. Modificacións

Esta Política de Privacidade entrará en vigor na data de actualización que aparece na cabeceira. Onzane resérvase o dereito a modificar parcial ou totalmente esta Política de Privacidade, así como a actualizar o seu contido, por exemplo, como consecuencia de posibles modificacións da lexislación vixente.

Tan pronto como se realice un cambio, será vinculante desde o momento en que se publique nos Sitios. É por iso que Onzane recomenda que revise regularmente esta Política de Privacidade para familiarizarse coa versión máis recente e actualizada da Política de Privacidade, para que sempre poida estar informado sobre como Onzane recompila e utiliza os Datos Persoais.

Subscríbete ao noso boletín

Recibe as nosas noticias e actualizacións cada mes